Chường IV Giáo trình dạy học ngành thám tử tư tại Việt Nam

Những nguyên tắc cơ bản cần biết khi hành nghề thám tử tư tại Việt Nam và các khu vực trên toàn thế giới

 

Nguyên tắc làm việc quyết định phần lớn đến công việc, thể hiện đầy đủ các góc cạnh của một lĩnh vực ngành nghề nào đó. Chính vì lẽ đó có thể coi nguyên tắc nghề nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định sự hưng thịnh đúng sai bất cứ ngành nghề nào.

Trong lĩnh vực thám tử tư tại Việt Nam và trên toàn thế giới nguyên tắc nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, nguyên tắc đó càng đúng đắn chuẩn mực bao nhiêu, càng có ý nghĩa mang phân định đúng sai, trắng đen một cách khách quan nhất.

 

Nguyên tăc thứ nhất:

Tôn trọng và chấp hành nghiêm túc luật pháp

Đây là nguyên tắc bắt buộc đối với công dân và các thám tử tư, nghề thám tử tư là nghề phải đặc biệt coi trọng luật pháp, làm việc tuân thủ theo luật pháp cho phép.

Các thám tử tư là người phản ánh lại những gì diễn ra một cách trung thực khách quan, phân tích các vấn đề không lấy ý kiến chủ quan ra để áp đặt, kết luận vội vàng. Tất cả các thông tin đều được thu thập tìm kiếm thông qua những gì sảy ra, những diễn biến có thật, đảm bảo tính minh bạch, chuẩn xác.

Các thám tử tư không để đồng tiền làm mờ mắt, luôn đảm bảo tính trong sạch, thông tin chuẩn xác, mang lại lợi ích đích thực cho cộng đồng.

Thông tin dựa trên những hình ảnh có thật, sự thật được diễn ra, những gì nhìn thấy, mắt thấy, cảm nhận được, những biểu hiện có thật, đó là sự thật.

Khi hành nghề thám tử tư, các thám tử sẽ đối mặt với những cám dỗ, thám tử cần nắm vững nguyên tắc này trong nghề nghiệp để không làm sai, không vi phạm pháp luật, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

 

Nguyên tắc thứ hai:

Đảm bảo tất cả các thông tin tuyệt mật cho khách hàng

 

Đảm bảo tính chất tuyệt đối giữ bí mật là nguyên tắc rất quan trọng đảm bảo tính khách quan, tính chính xác vụ việc, sự thật, quyền tự quyết định của khách hàng khi sự việc sảy ra.

Tất cả các thông tin của khách hàng khi tư vấn, làm việc các thám tử tư sẽ tuyệt đối giữ bí mật 100% các thông tin đó.

Không sử dụng các thông tin dưới mọi hình thức mua bán, sử dụng sai mục đích, sử dụng ngoài hợp đồng.

Các thông tin thu thập được, thông tin của khach hàng, thông tin khách hàng cung cấp chỉ duy nhất khách hàng được quyền sử dụng và quyết định giữ thông tin đó. Khách hàng cũng chính là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng các thông tin đó.

Tuy nhiên các thông tin được các thám tử tư giữ bí mật đó đều phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. Thông tin phù hợp với luật pháp, không có biểu hiện sai trái. Nếu thông tin khách hàng cung cấp có biểu hiện sai trái, ảnh hưởng đến cộng đồng, đến lợi ích cá nhân, tập thể, lúc đó các thám tử tư cũng là các công dân, cũng được phép tố cáo nguồn thông tin vi phạm pháp luật của một ai đó. Đảm bảo tính khách quan, công bằng trong xã hội.

 

Nguyên tắc thứ ba:

Tôn trọng khách hàng, đảm bảo tính công bằng trong xã hội

Lợi ích của khách hàng được đặt nên hàng đầu, lợi ích đó phải đúng nguyên tắc, đúng luật pháp, được luật pháp cho phép. Các thám tử tư không là người tiếp tay cho những việc làm không chính đáng, không đúng thẩm quyền không đúng tư cách tư tưởng, không thuộc trách nhiệm của các thám tử tư.

 

Các thông tin khai thác cho khách hàng là các thông tin mang tính khách quan, sự thật, không phục vụ cho những mục đích sai trái, không phục vụ cho tư tưởng tiêu cực, tôn trọng khách hàng trên tinh thần đảm bảo công bằng, trật tự xã hội, đúng luật pháp nhà nước cho phép.

 

Nguyên tắc thứ tư:

Làm việc, tư vấn cho khách hàng nhưng không tự ý quyết định hộ khách hàng khi khách hàng không yêu cầu hay xin ý kiến

 

Làm việc dựa trên sự thật, dựa trên những gì diễn ra, đó chính là nguyên tắc tiên quyết nhất của các thám tử tư.

Các thám tử tư không tự ý đánh đồng quan điểm, quyết định, khẳng định điều gì khi chưa tìm ra sự thật, chưa có bằng chứng xác thực, chưa có cơ sở căn cứ nhất định. Không tự ý quyết định thay cho khách hàng, đưa ra bằng chứng và để khách hàng có thể tự quyết định, nhận định. Trừ khi khách hàng cần ý kiến của thám tử tư lúc đó các thám tử tư sẽ cần hỗ trợ, trợ giúp, tư vấn theo những hiểu biết, dựa trên những sự thật khách quan.

 

Nguyên tắc thứ năm:

Thu thập thông tin chuyên nghiệp khách quan đúng sự thật tâm huyết với nghề nghiệp

 

Tất cả các thông tin khi thu thập đều phải đảm bảo yêu tố bí mật, khách quan, đúng sự thật tuy nhiên còn cần cả tâm huyết của thám tử gắn với công việc.

Khi đảm bảo được tâm huyết với nghề, các thám tử tư sẽ tiến có thể tìm ra bằng chứng chính xác nhất, có tính chất trung thực, những tình tiết nhỏ nhưng có thể quyết định được cả vấn đề, vụ việc. đảm bảo cho khách hàng nhìn nhận vấn đề một cách tốt nhất.

Mang sự thật đến tay khách hàng, mang sự thật đến với khách hàng, đưa sự thật đến cho xã hội với mong muốn làm cho xã hội công bằng hơn.

 

Giáo trình giảng day thám tử tư

Chủ biên

Nguyễn Thanh Hà

 

Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV, 

Bài viết liên quan